Co je meditace vipassana?

Vipassana znamená vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Je to jedna z nejstarších indických meditačních technik. Byla vyučována v Indii před více než 2500 lety jako univerzální prostředek k osvobození se od všech lidských utrpení, jako umění žít. Pro ty, kteří nejsou s meditací vipassana obeznámeni, jsou napravo k dispozici úvodní videa (s českými titulky) a dále Otázky a odpovědi. Pokud byste chtěli na vlastní kůži okusit, jak taková meditace může "vypadat", zde si můžete přehrát instruktážní nahrávku pro navození koncentrace na dech.

Jak se ji naučit?

Technika meditace vipassana se vyučuje na 10denních pobytových kurzech, během kterých si účastníci osvojí základy metody a praktikují ji dostatečně dlouho k tomu, aby na sobě zakusili její blahodárné výsledky. Nejsou zapotřebí žádné dřívější zkušenosti s meditací.

Poté, co se seznámíte s úvodem do techniky a řádem kurzu a najdete si vyhovující termín v rozvrhu kurzů, můžete se na kurz přihlásit.

Kde se ji naučit?

Kurzy jsou pořádány v řadě meditačních center nebo v pronajatých prostorách mimo centra po celém světě. V České republice jsou kurzy organizovány od roku 2006. V současnosti jsou pořádány dva kurzy ročně, v pronajatých prostorách. Informace o chystaných kurzech, lokalitě kurzu a o tom, jak se na kurz přihlásit, naleznete na stránce Kurzy v ČR a SR

Pokud chcete získat informace o kurzech pořádaných v jiných zemích, navštivte prosím stránky www.dhamma.org.

Financování kurzů

Kurzy jsou bezplatné – nehradí se ani jídlo a ubytování. Veškeré náklady jsou hrazeny z darů od lidí, kteří již alespoň jeden kurz vipassany absolvovali, zakusili na sobě její blahodárné účinky a chtějí také dalším lidem dopřát tuto možnost. Učitel, asistenti učitele i organizátoři jsou dobrovolníci, kteří nedostávají žádnou odměnu.