Co je meditace vipassana? 

Vipassana, což znamená "vidět věci tak, jak skutečně jsou", je jednou z nejstarších indických meditačních technik. V Indii byla yučována před více než 2500 lety jako univerzální lék na lidské utrpení, umění žít.

Zde naleznete Úvod do vipassany - rozhovor s učitelem S. N. Goenkou ke shlédnutí s českými titulky.

 

Jak se tuto techniku naučit?

Technika meditace vipassana se vyučuje na desetidenních rezidenčních kurzech. Veškeré náklady na tyto kurzy jsou hrazeny z darů studentů. Zde se dozvíte více o technice a pravidlech kurzu.

 

Kde se lze tuto techniku naučit?

Kurzy v českém jazyce jsou momentálně pořádány každoročně v polském centru Dhamma Pallava.

Kurzy v angličtině a dalších jazycích jsou pořádány v mnoha meditačních centrech a také mimo centra po celém světě.