Další 10denní kurz

Další 10denní kurz v českém jazyce se uskuteční v termínu 24. 6. 2020 - 5. 7. 2020 v polském centru vipassany Dhamma Pallava. Pro přehled všech chystaných kurzů prosím klikněte zde.

Toto jsou české stránky organizací, které nabízejí kurzy meditace vipassana podle tradice Sayagyi U Ba Khina, jak ji vyučuje  S. N. Goenka a jeho asistující učitelé.

Co je meditace vipassana?

Vipassana znamená vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Je to jedna z nejstarších indických meditačních technik. Byla vyučována v Indii před více než 2500 lety jako univerzální prostředek k osvobození se od všech lidských utrpení, jako umění žít. Pro ty, kteří nejsou s meditací vipassana obeznámeni, jsou napravo k dispozici úvodní videa (s českými titulky) a dále Otázky a odpovědi.

Jak se ji naučit?

Technika meditace vipassana se vyučuje na 10denních pobytových kurzech, během kterých si účastníci osvojí základy metody a praktikují ji dostatečně dlouho k tomu, aby na sobě zakusili její blahodárné výsledky. Nejsou zapotřebí žádné dřívější zkušenosti s meditací.

Poté, co se seznámíte s úvodem do techniky a řádem kurzu a najdete si vyhovující termín v rozvrhu kurzů, můžete se na kurz přihlásit.

Kde se ji naučit?

Kurzy jsou pořádány v řadě meditačních center nebo v pronajatých prostorách mimo centra po celém světě. V České republice jsou kurzy organizovány od roku 2006. V současnosti jsou pořádány dva kurzy ročně, v pronajatých prostorách. Informace o chystaných kurzech, lokalitě kurzu a o tom, jak se na kurz přihlásit, naleznete na stránce Kurzy v ČR a SR

Pokud chcete získat informace o kurzech pořádaných v jiných zemích, navštivte prosím stránky www.dhamma.org.

Financování kurzů

Kurzy jsou bezplatné – nehradí se ani jídlo a ubytování. Veškeré náklady jsou hrazeny z darů od lidí, kteří již alespoň jeden kurz vipassany absolvovali, zakusili na sobě její blahodárné účinky a chtějí také dalším lidem dopřát tuto možnost. Učitel, asistenti učitele i organizátoři jsou dobrovolníci, kteří nedostávají žádnou odměnu.