Global Vipassana Pagoda

Global Vipassana Pagoda v Bombaji vzdává čest Buddhovi Gótamovi a vysvětluje jeho učení. Rovněž vyjadřuje vděčnost Barmě za zachování meditace vipassana, která je podstatou tohoto učení, stejně jako vděčnost Sayagyi U Ba Khinovi za to, že umožnil lidem na celém světě učit se vipassanu i dnes.

V Pagodě se nachází centrální síň, v níž může společně sedět a meditovat osm tisíc lidí. Jsou v ní také uloženy pravé ostatky Buddhy.

Stránky Global Vipassana Pagody navštivte zde*.

* dostupné pouze v anglickém jazyce