Kurzy ve světě

Ve světě se pořádají mimo 10denní kurzy (a jiné kurzy pro staré studenty) i další typy kurzů pro vymezené skupiny zájemců. Jedná se o kurzy pro vedoucí pracovníky, kurzy ve věznicích a kurzy pro děti. Níže naleznete základní informace o těchto typech kurzů.

Kurzy pro děti a dospívajícíBack to top

Ideální doba, kdy začít s prvními kroky tohoto duševního cvičení, je dětství. Děti již od osmi let věku se mohou snadno naučit techniku meditace ánápána. Ánápána je prvním krokem v praxi meditace vipassana. Je to pozorování přirozeného, normálního dechu, jak vchází dovnitř a vychází ven. Ánápána je jednoduchá technika, která pomáhá rozvinout koncentraci mysli. Je snadné se ji naučit. Jedná se o objektivní a vědeckou techniku. Pro pozorování je dech ideální předmět meditace, protože je nám vždy k dispozici a je zcela nesektářský. Ánápána je zcela odlišná od technik, které pracují s vědomým ovládáním dechu. Praxe ani vyučování meditace ánápána nejsou spojeny s žádnými obřady či rituály a technika je prezentována ve zcela nesektářské podobě. Tento přístup jde zpět až k Buddhovi, který znovuobjevil a začal vyučovat tuto techniku před 2500 lety. Buddha nikdy nevyučoval žádné sektářské náboženství. Vyučoval Dhammu - cestu k osvobození, která je univerzální. Pokračujíc v této tradici, tato technika se vyučuje ve zcela nesektářské podobě. Z tohoto důvodu přitahuje lidi nejrůznějšího původu, ze všech náboženství i bez náboženství, z každé části světa.

Kurzy meditace vipassana pro vedoucí pracovníkyBack to top

Toto je stránka kurzů meditace vipassana, které asistující učitelé S. N. Goenky pořádají pro manažery firem a vládní úředníky.

Technika meditace vipassana, která se vyučuje na kurzech pro vedoucí pracovníky, je stejná jako technika vyučovaná na běžných 10denních kurzech. Jediný rozdíl je v tom, že je navíc zařazena jedna rozprava a dvě sady otázek a odpovědí S. N. Goenky, který byl sám dlouhá léta podnikatelem. Zabývá se v nich využitím principů vipassany při řešení obtížných úkolů a zvládáním stresu ve světě byznysu.

Kromě toho jsou kurzy pro vedoucí pracovníky pořádány v podmínkách ideálních pro meditaci, včetně ubytování v jednolůžkových pokojích s vlastní koupelnou. V takovém prostředí mají účastníci tu nejlepší příležitost zúročit svůj čas a energii investované do kurzu. Učitel, který jménem S. N. Goenky kurz vede, má obvykle zkušenosti z podnikatelského a profesionálního prostředí. Může proto na základě svých zkušeností poradit, jak díky této technice získat v podobných životních situacích co největší prospěch.

Na těchto kurzech, stejně jako na ostatních kurzech v této tradici, nehradí účastníci žádné poplatky, a to ani za jídlo či ubytování. Veškeré náklady jsou hrazeny z darů těch, kteří kurz absolvovali, zažili na sobě prospěch z vipassany a teď si přejí tuto příležitost umožnit i ostatním. Tyto dary jsou přijímány pouze od lidí, kteří desetidenní kurz ukončili a mohou proto poskytnout dar s tímto úmyslem.

Pokud jde o původ, je vipassana, což znamená vidět věci takové, jaké opravdu jsou, jednou z pradávných indických meditačních technik. Před více než 2500 lety ji Buddha vyučoval jako univerzální lék na všechny potíže, jako umění žít. V posledních deseti letech je vipassana dobře přijímána horními vrstvami podnikatelů v Indii. Tato technika se sice především zabývá duševní pohodou jednotlivce, ale ukázalo se, že je užitečná i pro podnikatele při zvládání stresů, které k této profesi neodmyslitelně patří. Pomáhá jim také začlenit etické principy a duchovní hodnoty do každodenní obchodní praxe.

Po většinu svého života pracoval pan Goenka jako mezinárodní podnikatel se sídlem v Barmě a v Indii. Byl hlavním řečníkem při tématu Spiritualita v obchodování na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ve Švýcarsku v lednu 2000. O dva roky později vedl první desetidenní kurz meditace vipassana určený zejména manažerům firem a vládním úředníkům. Další kurzy se pořádaly v Texasu, v Massachusetts, ve státě Washington*, v Belgii, ve Spojeném Království*Austrálii, na Novém Zélandu* a v Indii*.

* dostupné pouze v anglickém jazyce

Kurzy meditace vipassana pro nápravná zařízeníBack to top

Toto jsou speciální stránky kurzů meditace vipassana, jak ji učil S. N. Goenka, které se pořádají ve věznicích a obdobných nápravných zařízeních.

Meditace vipassana, jak ji učil S. N. Goenka, se v posledních 25 letech úspěšně představila ve věznicích v Indii*, Izraeli, Mongolsku, na Novém Zélandu, na Taiwanu, v Thajsku, Barmě*, Velké Británii, Spojených státech amerických a Kanadě*. Vzhledem k tomu, že kurzy jsou desetidenní a svou povahou pobytové, konají se v samotných nápravných ústavech pod vedením učitelů a dobrovolníků, kteří žijí v zařízení spolu s vězni po celou dobu trvání kurzu. 

Stejně jako všechny kurzy meditace vipassana této tradice jsou i kurzy pro studenty z nápravných zařízení bezplatné - neplatí se dokonce ani za jídlo či ubytování. Náklady na kurz je možné pokrýt zejména díky darům od lidí, kteří již kurz absolvovali, zakusili užitek, který vipassana člověku přináší, a přejí si, aby i ostatní mohli poznat její přínos. V případě kurzů konaných ve věznicích však mohou být dary přijímány také od jednotlivců, dobročinných organizací a vládních subjektů, které mají touhu podpořit rehabilitační cíle těchto kurzů. 

Z důvodu soustředěné a velmi intenzivní povahy těchto kurzů existují určité požadavky, které musí být ve věznicích po dobu trvání kurzu dodržovány a které vyžadují spolupráci vězeňského personálu a dobrovolníků vipassany. Před tím, než je možné kurz ve věznici uspořádat, je nutné, aby jeden nebo více zaměstnanců daného zařízení absolvovalo 10denní kurz v jednom ze zavedených meditačních center této tradice.  Tento požadavek je nutný proto, aby byli k dispozici odpovědní pracovníci vězeňské služby, kteří jsou přímo obeznámeni s tím, jakou zkušeností budou vězni v rámci kurzu procházet, a kteří chápou význam požadavků kurzu, jeho řádu a pravidel. 

Vipassana, která znamená vidět věci takové, jaké skutečně jsou, je jednou z nejstarších indických meditačních technik. Byla vyučována v Indii před více než 2500 lety jako univerzální lék na všeobecné lidské neduhy, jako umění žít. Za posledních 10 let pomohla technika vipassany velmi úspěšně snížit míru recidiv u té populace věznic, kde byla pravidelně používána. Pro další informace mohou zástupci vězeňských úřadů kontaktovat* Vipassana Meditation Rehabilitation and Research Trust for North American Correctional Facilities ve Spojených státech nebo příslušné zástupce vipassany v jiných zemích. Informace o kurzech vipassany ve věznicích jsou dostupné rovněž v dalších jazycích.

* dostupné pouze v anglickém jazyce