Kurzy meditace vipassana pro nápravná zařízení

Toto jsou speciální stránky kurzů meditace vipassana, jak ji učil S. N. Goenka, které se pořádají ve věznicích a obdobných nápravných zařízeních.

Meditace vipassana, jak ji učil S. N. Goenka, se v posledních 25 letech úspěšně představila ve věznicích v Indii*, Izraeli, Mongolsku, na Novém Zélandu, na Taiwanu, v Thajsku, Barmě*, Velké Británii, Spojených státech amerických a Kanadě*. Vzhledem k tomu, že kurzy jsou desetidenní a svou povahou pobytové, konají se v samotných nápravných ústavech pod vedením učitelů a dobrovolníků, kteří žijí v zařízení spolu s vězni po celou dobu trvání kurzu. 

Stejně jako všechny kurzy meditace vipassana této tradice jsou i kurzy pro studenty z nápravných zařízení bezplatné - neplatí se dokonce ani za jídlo či ubytování. Náklady na kurz je možné pokrýt zejména díky darům od lidí, kteří již kurz absolvovali, zakusili užitek, který vipassana člověku přináší, a přejí si, aby i ostatní mohli poznat její přínos. V případě kurzů konaných ve věznicích však mohou být dary přijímány také od jednotlivců, dobročinných organizací a vládních subjektů, které mají touhu podpořit rehabilitační cíle těchto kurzů. 

Z důvodu soustředěné a velmi intenzivní povahy těchto kurzů existují určité požadavky, které musí být ve věznicích po dobu trvání kurzu dodržovány a které vyžadují spolupráci vězeňského personálu a dobrovolníků vipassany. Před tím, než je možné kurz ve věznici uspořádat, je nutné, aby jeden nebo více zaměstnanců daného zařízení absolvovalo 10denní kurz v jednom ze zavedených meditačních center této tradice.  Tento požadavek je nutný proto, aby byli k dispozici odpovědní pracovníci vězeňské služby, kteří jsou přímo obeznámeni s tím, jakou zkušeností budou vězni v rámci kurzu procházet, a kteří chápou význam požadavků kurzu, jeho řádu a pravidel. 

Vipassana, která znamená vidět věci takové, jaké skutečně jsou, je jednou z nejstarších indických meditačních technik. Byla vyučována v Indii před více než 2500 lety jako univerzální lék na všeobecné lidské neduhy, jako umění žít. Za posledních 10 let pomohla technika vipassany velmi úspěšně snížit míru recidiv u té populace věznic, kde byla pravidelně používána. Pro další informace mohou zástupci vězeňských úřadů kontaktovat* Vipassana Meditation Rehabilitation and Research Trust for North American Correctional Facilities ve Spojených státech nebo příslušné zástupce vipassany v jiných zemích. Informace o kurzech vipassany ve věznicích jsou dostupné rovněž v dalších jazycích.

* dostupné pouze v anglickém jazyce